Robin

Energie in Balans

Vitaliteit van leven

Werkwijze

Homeopathie is een krachtige geneeswijze die de ziekte bij de wortel aanpakt. Als klassiek homeopaat ga ik op zoek naar persoonlijke en bijzondere symptomen waarmee je te kampen hebt. In plaats van in te zoomen op algemene symptomen die bij een ziekte horen. Tijdens een consult nemen we ruim de tijd om samen achter de oorzaak van je ziekte te komen. Zo vul je vooraf een 'ziektebiografie' van jou en je familie in. En tijdens het eerste gesprek vraag ik onder andere naar je eet- en drinkvoorkeuren, slaappatroon, angsten en hobby's. Zo ontstaat een totaalbeeld en komt er een passend geneesmiddel naar voren.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitvoerende onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best je privacy te waarborgen door:
- zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens;
- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier en een geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
- voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
- voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden.

Als vanwege een andere reden gebruik moet worden gemaakt van je gegevens, wordt dat eerst aan je gemeld en vraag ik daarvoor expliciet toestemming.

Je gegevens blijven vijftien jaar bewaard.

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren.
Het betreft hier:
- je naam, adres en woonplaats;
- je geboortedatum;
- de datum van de behandeling;
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals “homeopathisch consult”;
- de kosten van het consult.